Home implementasi kurikulum 2013

implementasi kurikulum 2013

Kurikulum 2013 sudah dilaksanakan secara terbatas di beberapa sekolah sasaran (pelaksana kurikulum 2013) pada tahun pelajaran 2013/2014. Guru dan kepala sekolah di sekolah ini sudah dibekali melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) implementasi kurikulum 2013, sekaligus telah disediakan pula buku-bukunya. Tahun pelajaran 2014/2015 ini, jumlah sekolah yang akan melaksanakan kurikulum 2013 bertambah berkali lipat. Jika pada… Read more

Essential SSL